Xử Lý Cây Cam Sành Bị Suy, Kém Phát Triển

Khi gặp trường hợp vườn bị suy – không phát triển, các bạn cần quan sát tổng thể hiện trạng của cây, đất, nước, cách nông dân sử dụng phân – thuốc BVTV để có biện pháp xử lí phù hợp.

Nếu cây suy, thân đen, cành cây ốm yếu, các lá mọc nhặt khích nhau, cây không ra đọt hoặc ra đọt rất kém. Lưu ý đào đất quan sát rễ, nếu rễ bị nứt củ mì thì nhổ bỏ không xử lí.

Nếu cây phát triển kém, quan sát rễ không bị nứt củ mì, các rễ bị trùng đầu, đất nén chặt thì xử lí như sau:
+ Xới nhẹ xung quanh mô.
+ Bón phân hữu cơ: Good 06, G555, G333, Cobanic,…
+ Tưới Bộ 3 Hiệp Phát (Tinh Vôi Plus, HP Plus, Cacu Plus, xô Nutri Plus, vừa kích rễ hạ phèn).
+ Sau đó tưới kết hợp phân xô kích rễ (xô Bò Tót, King Root Plus, King Root…) kèm theo phân hóa học (đi phân lượng an toàn, tùy vào tình trạng cây).

ThS. Phạm Thanh Sang – 0865.09.59.69

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo