Quy Trình Lấy Cơi 1 Trên Cây Cam Sành

Sau khi trồng 7 ngày: Phun Atonit + Amino. Sau đó 7 ngày phun lập lại

Sau khi trồng 12-15 ngày (khi cây tỉnh hẳn): Tưới xô Kingroot Plus/ Xô Bò Tót/…(xô dưỡng rễ) liều lượng 1kg-1,5kg/công. Sau đó 7 ngày tưới lập lại

Sau khi trồng 20 ngày: Tiến hành bấm đọt

Sau khi trồng giáp tháng (khoảng 30 ngày, chuẩn bị lấy cơi 1), mỗi đợt tưới 4kg phân hóa học/công – trung bình cách nhau 10 ngày:

+ Tưới phân lần 1: 1kg ure + 2kg DAP + 1.5kg phân xô

+ Tưới phân lần 2: 1kg ure + 3kg Dap + 1.5kg phân xô

+ Tưới phân lần 3: 2kg 30-10-10 + 2kg DAP + 1kg humic/1kg song long

+ Tưới phân lần 4: 2kg 30-10-10 + 2kg DAP hoặc 4kg 30-10-10 + 1kg humic/1kg song long (nếu lá lụa sớm thì ko tưới lần 4 chuyển qua lần 5)

+ Tưới phân lần 5 (lá chuyển lụa): 2kg 16-16-8/20-20-15 + 2kg DAP hoặc 4kg 16-16-8/ 4kg 20-20-15 + 1kg humic/1kg song long

+ Tưới phân lần 6 (lá già): tưới giống lần 5 (nếu lá già sớm thì không tưới lần 6, chuẩn bị tưới rửa rễ lấy cơi 2). Kết thúc cơi 1.

Lưu ý:

+ Nếu đất nhiễm phèn nặng (pH < 4) giảm phân hóa học lại còn 2-3kg/công, tăng phân xô lên 2kg/công, 7 ngày tưới 1 lần.

+ Cơi 1 chỉ để 3-4 tượt/cây.

Kỹ sư Phạm Tuấn Duy – 0788.999.365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo