Quy Trình Lấy Cơi 2 Trên Cây Cam Sành

Tưới phân 8kg/công – trung bình 10 ngày tưới 1 lần

Sau khi trồng 12-15 ngày (khi cây tỉnh hẳn): Tưới xô Kingroot Plus/Xô Bò Tót/…(xô dưỡng rễ) liều lượng 1kg- 1,5kg/công. Sau đó 7 ngày tưới lập lại

Trước khi tưới lấy cơi 2 (lá cơi 1 già đều) tưới rửa rễ: 1kg tinh vôi + 1kg neo/cacu hoặc vali + thuốc bệnh

Sau 3 ngày:

+ Tưới phân lần 1: 2kg ure + 4kg DAP + 2kg phân xô

+ Tưới phân lần 2: 2kg ure + 6kg DAP + 2kg phân xô

+ Tưới phân lần 3: 4kg 30-10-10 + 4kg DAP + 1.5kg humic/1.5kg song long

+ Tưới phân lần 4: 4kg 30-10-10 + 4kg DAP hoặc 8kg 30-10-10 + 1.5kg humic/1.5kg song long (nếu lá lụa sớm thì ko tưới lần 4 chuyển qua lần 5)

+ Tưới phân lần 5 (lá chuyển lụa): 4kg 16-16-8/20-20-15 + 4kg DAP hoặc 8kg 16-16-8/ 8kg 20-20-15 + 1.5kg humic/1.5kg song long

+ Tưới phân lần 6 (lá già): tưới giống lần 5 (nếu lá già sớm thì không tưới lần 6, chuẩn bị tưới rữa rễ lấy cơi 3). Kết thúc cơi 2.

Lưu ý:

+ Lượng phân cơi 2 có thể dao động từ 6-8kg/công. Nếu đất phèn tưới 6kg/công, 7 ngày tưới 1 lần.

+ Trên mỗi tượt của cơi 1 chỉ để 3-4 tượt cơi 2.

Kỹ sư Phạm Tuấn Duy – 0788.999.365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo